TERÀPIA MANUAL

El seu objectiu principal és la recuperació del moviment, l’alleujament del dolor articular i muscular, així com la millora immediata de la funcionalitat del pacient.

TÈCNIQUES MANIPULATIVES

Les manipulacions consisteixen en tècniques amb moviment que s’apliquen sobre un pacient forçant una articulació per sobre del grau de mobilitat habitual, encara que sense traspassar els límits que permet aquesta articulació en condicions de normalitat. Són moviments ràpids, curts, secs, que no necessiten anar acompanyats del característic cruixit perquè siguin efectius.

MOBILITZACIONS

Consisteixen en traccions mantingudes o de repetició, amb moviments de lliscament de les superfícies articulars de manera passiva o activa amb l’objectiu de guanyar o mantenir l’arc de moviment articular.

MASSATGE

És una tècnica que descontractura i relaxa els músculs, ja que augmenta la circulació de la sang. Com que hi ha més circulació enforteix el sistema immunitari, disminueix els dolors, redueix la inflamació i millora la cicatrització de les ferides. Atorga més elasticitat a la pell i aquesta es torna llisa i suau. En el sistema digestiu augmenten les secrecions gàstriques millorant problemes estomacals i intestinals. Hi ha diferents tècniques de massatge com el massatge esportiu, massatge terapèutic, massatge prenatal, etc.

FIBRÒLISI INSTRUMENTAL MIOFASCIAL (GANXOS)

És una tècnica de tractament de les àlgies mecàniques de l’aparell locomotor mitjançant la destrucció d’adherències mitjançant uns “ganxos” aplicats sobre la pell.